Herinrichting Koningsplein

Op 3 februari 2014 beslist de raad over de herinrichting van het Koningsplein. Globaal is dit het gebied tussen de nieuwe ingang van het MST en het Van Heekplein. Ook de Koningsstraat en het zuidelijk deel van de Beltstraat worden heringericht. In het najaar van 2013 waren we als Fietsersbond niet tevreden hoe de gemeente op onze ideeën reageerde, daarom hebben we op  4 november een brief geschreven en ingesproken bij de stadsdeelcie Centrum. Daarna is alsnog goed overleg met de betrokken projectgroep van de gemeente op gang gekomen, waaronder een uitvoerige proef met bussen, fietsers en auto’s op het vliegveld waar het hele plein was uitgezet. 

Op 8 december hebben we de gemeente laten weten dat we tevreden zijn met het huidig voorlopig ontwerp. Er zullen nog veel details moeten worden uitgewerkt, we hebben alle vertrouwen in de projectgroep dat we hier als Fietsersbond bij worden betrokken en dat de nog te maken keuzes ons niet zal nopen het positieve oordeel bij te stellen.   

Bij het busstation blijven fietsers en bussen volledig gescheiden, dat is noodzakelijk voor de veiligheid. Op de weg net ten noorden van het “groene” plein wordt alle verkeer, fietsers, auto’s en bussen gemengd. Sommigen, waaronder raadsleden, zijn verbaasd dat we hiermee hebben ingestemd. Daarom willen we deze keuze hier toelichten. 

Als daar fietsstroken zouden worden aangelegd dan wordt het wegprofiel anderhalve keer breder, daardoor zou de snelheid van bussen en auto’s veel hoger worden. Het probleem van de Zuidlus nu is dat automobilisten en buschauffeurs de neiging hebben om te hard te rijden omdat de uitstraling van de weg met fietsstroken de indruk geeft dat het een 50km/u gebied betreft.

In de proef op het vliegveld in december 2013 hebben we er juist op gelet dat de weg niet zo breed is dat bussen en fietsers elkaar kunnen passeren. Dat zou leiden tot gevaarlijke situaties omdat de fietser in de dode hoek van de bus komt en de bus vervolgens een bocht neemt. Bij de bochten is er op gelet dat deze net breed genoeg zijn dat de spiegels van de bussen elkaar niet raken. Immers als er veel ruimte over is, bijvoorbeeld door fietsstroken, dan hoeven bussen geen snelheid te minderen in de bochten, waardoor de snelheid hoger zal komen te liggen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het autoverkeer, waarbij auto’s wellicht zelfs elkaar kunnen gaan inhalen, met
alle gevolgen ook voor fietsers en overstekende voetgangers.

Oversteken of links afslaan wordt lastiger als er verkeer langs je raast, als het achter je moet blijven dan kan links afslaan zonder probleem.

Waar we ons nog wel zorgen over maken is de verwachte hoeveelheid autoverkeer. Als dit tot een minimum beperkt kan worden, dan maakt dit het geheel veiliger en krijgt het idee van een groen plein meer nadruk tegen het idee van een doorgaande autoroute. Als de hoeveelheid autoverkeer niet nu al terug te brengen is, dan dringen wij aan op een evaluatie van de gerealiseerde verkeersveiligheid, waarbij de mogelijkheid om de hoeveelheid autoverkeer terug te brengen, meegenomen wordt.

koningsplein_brief_8_dec_2013.pdf

koningsplein_brief_4_nov_2013.pdf

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.