Sneeuw 2006

Begin januari 2006 heeft de Fietsersbond het rapport Fietsen in de Sneeuw met de gemeente Enschede besproken. De beschreven ervaringen worden herkend, de notitie geeft een getrouwe beschrijving van de situatie.

In de visie van de gemeente ligt de situatie als volgt:

  • Vanaf maandag had het wellicht beter gekund;
  • Vanaf maandag zijn fietsroutes aangepakt, op zaterdag en zondag lag de prioriteit anders;
  • Vanaf dinsdag was 90-95% begaanbaar;
  • Daarna lag de prioriteit elders, o.a. bij het verwijderen van gevaarlijke takken van bomen.

Over een aantal verbeterpunten zijn we het eens:

  • Bij de “oren” waar fietspaden op wegen aansluiten ging het veelvuldig fout;
  • Er kan beter bijgehouden worden waar men gebleven is;
  • Er was te weinig materiaal beschikbaar.

Het gladheidsbestrijdingsplan stamt uit 1999 en wordt dit jaar bijgewerkt. Fietsbereidbaarheid, hoofdfietsroutes en bereikbaarheid voortgezet onderwijs worden hierbij meegenomen.

Als Fietsersbond vinden we het goed dat er verbeterpunten zijn vastgesteld en dat het gladheidsbestrijdingsplan wordt vernieuwd. We zijn minder tevreden over de prioriteit die de (veiligheid van) de fietser krijgt in de (uitvoering van) het beleid.