Fietsbalans 2009

Wethouder Goudt ontvangt rapport onderzoek fietsvriendelijkheid Enschede

FIETSERSBOND WIL LICHT OP GROEN VOOR BETER FIETSBELEID

Het onderzoek Fietsbalans-2 is uitgevoerd door onderzoekers van het landelijk bureau van de Fietsersbond. In Enschede heeft dit in 2007 en 2008 plaats gevonden. Het resultaat is op 25 mei 2009 aan wethouder Goudt aangeboden. In het rapport staan de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek naar het fietsklimaat in de gemeente Enschede. Dit gebeurt tijdens het randprogramma van de stedelijke commissie. Daarin geeft onderzoeker Piet van der Linden van het landelijk bureau van de Fietsersbond een toelichting op de resultaten.

In 2000 heeft de Fietsersbond samen met de gemeente de Fietsbalans voor Enschede opgemaakt.

In 2007 en 2008 maakten de gemeente Enschede en de Fietsersbond opnieuw de balans op van het lokale fietsklimaat (= Fietsbalans-2) om samen te kijken naar de ontwikkeling van het fietsklimaat en de effectiviteit van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren: monitoring. Hebben de uitgevoerde projecten een positief effect op het fietsklimaat? Is de infrastructuur voor fietsers er op vooruitgegaan? Is de verkeersveiligheid toegenomen? Hoe staat het met het fietsgebruik in de gemeenten? Welke beleidsaspecten hebben (nog) meer aandacht nodig? Op deze vragen geeft het Fietsbalans-2 rapport antwoord.

Het fietsgebruik kan nog groeien

In het rapport wordt aangegeven dat het afnemende fietsgebruik in Enschede weer kan groeien als de gemeente het fietsklimaat op een hoger peil brengt. Zo is in het onderzoek gebleken dat een ruime meerderheid van de autoritten door Enschedeërs korter is dan 7,5 km. Als een deel hiervan met de fiets wordt gedaan zal bovendien de bereikbaarheid voor het noodzakelijk autoverkeer flink toenemen.

En dan nu aan de slag

Volgens voorzitter Wim Koolhoven van de Fietsersbondafdeling Enschede is het in ieder geval tijd voor een structurele aanpak. “Wij vragen de gemeente dan ook een integraal fietsbeleidsplan op te stellen met daarbij de nodige uitvoeringsprogramma’s, onderhoudsprogramma’s en financiële reservering op de begroting. Dat is op de lange termijn het beste voor Enschede en haar fietsers.”

Fietsbalans

De Fietsbalans is een grootscheeps onderzoek van de Fietsersbond naar de fietsvriendelijkheid van gemeenten. Daartoe worden op elf verschillende aspecten van het fietsklimaat objectieve gegevens verzameld en beoordeeld. Uniek zijn de metingen die zijn uitgevoerd met twee hightech meetfietsen. Daarmee is het mogelijk geworden de kwaliteit van de wegen, fietspaden en kruispunten te beoordelen vanuit het oogpunt van de fietser en de resultaten te vergelijken met het vorige onderzoek én met andere gemeenten. Het onderzoek is inmiddels in 135 gemeenten gehouden waarvan een veertigtal voor een tweede keer.

fietsbalans-2_samenvatting

fietsbalans-2_deel_1

fietsbalans-2_deel_2

fietsbalans-2_bijlage_fietsparkeren