Fietsbalans

In 2001 werd het eindrapport van de Fietsbalans in Enschede bekendgemaakt en aangeboden aan wethouder Roelof Bleker. De algemene conclusie was dat het fietsbeleid van de gemeente Enschede zonder meer als “goed” gekenmerkt kan worden.

In 2009 werd het eindrapport van de tweede Fietsbalans aan wethouder Goudt aangeboden. De conclusie was een stuk negatiever, vandaar dat wij de gemeente dan ook vroegen een integraal fietsbeleidsplan op te stellen met daarbij de nodige uitvoeringsprogramma’s, onderhoudsprogramma’s en financiële reservering op de begroting. 

Onder wethouder Van Agteren heeft dit in 2011 vervolgens geleid tot het in de gemeenteraad unaniem vaststellen van de Fietsvisie, waarin de ambitie wordt uitgesproken dat Enschede voor 2020 tot Fietsstad van het jaar wordt uitgeroepen.