Tussenstand Fietsvisie

maart 2018

Tussenstand Fietsvisie
Onlangs heeft de gemeente de tussenstand van de Fietsvisie opgemaakt. Deze schetst een kort overzicht van positieve en negatieve punten en de infographic geeft een mooi overzicht. Om nieuw beleid te ontwikkelen is meer informatie nodig. De Fietsersbond geeft deze hierbij aan de hand van de infographic.

TussenstandFietsvisie1

Het fietsgebruik stijgt. Dit komt deels door de verbeteringen van de infrastructuur en deels door de positieve aandacht voor de fiets. Toch worden nog veel van de binnenstedelijke verplaatsingen, dus waar zowel vertrek- als eindpunt in de bebouwde kom van Enschede vallen met de auto uitgevoerd. De meeste van deze ritten zouden prima op de fiets gemaakt kunnen worden. Dat is beter voor de leefbaarheid, verkeersdoorstroming, luchtkwaliteit en de gezondheid.

TussenstandFietsvisie2

Bij het stadskantoor worden binnenkort op ons verzoek nietjes geplaatst. De gemeente onderzoekt hoe een fietsparkeer­voorziening bij het stadhuis kan worden gerealiseerd. Bij het ziekenhuis is, zoals verwacht, een groot tekort aan nietjes, je kunt hier wel mooi het “hema-effect” constateren, de fietsen staan netjes in een rijtje. Door de nieuwe parkeernormennota zou het ziekenhuis nu geen bouwvergunning krijgen als er niet een grotere fietsenstalling gebouwd zou worden.

TussenstandFietsvisie3

De verkeersveiligheid gaat achteruit. Snelheid van het autoverkeer heeft een grote invloed op de ernst van ongevallen. Daarom pleiten wij voor het meer toepassen van 30km zones, in ieder geval in het binnensingelgebied.

Rotondes zijn veiliger en comfortabeler dan verkeerslichten, ze stimuleren fietsverkeer. Toch worden er steeds weer rotondes vervangen door verkeerslichten. Eerst het Fortuinplein (kruispunt De Ruyterlaan – Hengelosestraat), daarna bij de Auke Vleerstraat (kruispunt met Capitool, Jupiterstraat) en binnenkort op de Kop van de Boulevard (kruispunt Haaksbergerstraat, Ripperdastraat, Nijverheidstraat, Boulevard 1945). Dit is een flinke achteruitgang voor fietsers.

TussenstandFietsvisie4

Fietsstroken en fietspaden langs hoofdwegen zijn verbreed. Fietspaden zijn veiliger dan fietsstroken. Toch heeft Enschede, meer dan andere steden, fietsstroken in plaats van fietspaden langs hoofdwegen. Op de Oldenzaalsestraat wordt zelfs een fietspad vervangen door een fietsstrook, anders hadden er een paar parkeerplaatsen moeten sneuvelen. Fietsen langs parkeerplaatsen is altijd een risico, er kan immers zomaar een deur openvliegen. Daarnaast worden fietsstroken regelmatig door automobilisten gebruikt als inhaalstrook om linksafslaand verkeer met hoge snelheid rechts te passeren.

TussenstandFietsvisie5

Angst voor fietsdiefstal is een belangrijke reden dat mensen niet de fiets pakken. Het aantal diefstallen ligt hoger dan het aantal aangiftes. Extra nietjes, bewaakte stallingen en camera’s in de stationsstalling helpen tegen fietsdiefstal. De nieuwe stalling bij station Kennispark heeft nog geen camera’s.

TussenstandFietsvisie6

Er zijn een flink aantal fietsstraten aangelegd en de F35 loopt van Hengelo tot aan de Lambertus Buddestraat. Het is belangrijk de F35 door te trekken naar het station en vervolgens naar Gronau en Oldenzaal.

Op fietsstraten wordt nog regelmatig, soms ook door vrachtwagens, geparkeerd. Dit is onwenselijk en zou dan ook buiten de parkeerhavens middels borden verboden moeten worden.

Bij de aanleg van de fietsstraten is gekozen voor kilometers en was de kwaliteit ondergeschikt. Hierdoor bestaan veel fietsstraten nu alleen uit glad asfalt waar een automobilist flink kan doorrijden. De bedoeling van een fietsstraat is dat deze comfortabel is voor fietsers en dat automobilisten worden geremd in hun snelheid.
Dus glad rood asfalt en daarnaast of in het midden een rabat- of rammelstrook met klinkers. De S.L. Louwesstraat kan dienen als voorbeeld.

TussenstandFietsvisie7

De Noordstalling ziet er mooi uit, maar veel reizigers zijn blijkbaar nog niet op de hoogte, meer voorlichting is nodig. Een bordje op het station zou kunnen helpen. Het gebruik van de stationsstallingen blijft toenemen, de volgende uitbreiding zal dan ook gepland moeten worden.

De bewaakte stallingen in de binnenstad (Mooienhof, De Graaf, Wilminkplein) worden goed gebruikt. Op de nieuwe toeristenborden in het centrum worden ook de fietsen­stallingen vermeld. De autostallingen worden vanaf de singel bewegwijzerd.

Helaas zijn de stallingen voor ouderen met een zware e-fiets slecht toegankelijk, ook met een driewieler of bakfiets kun je er niet terecht. Idealiter komt er een bewaakte stalling op maaiveld zodat iedereen op de fiets naar het centrum kan komen.

TussenstandFietsvisie8

Er is positieve aandacht voor de fiets en fietsers zien dat er wordt geïnvesteerd, de stijging van de waardering is dan ook terecht.

Toch gaat nog niet alles goed. De meeste klachten komen over de onveiligheid op het Koningsplein / Boulevard 1945. Door de toegezegde camera bij de Mooienhof zou het aantal auto’s bij het busstation volgens de gemeente met 2000 per dag worden verlaagd. Wij hopen dat dit voldoende zal zijn om het gevoel van onveiligheid weg te nemen.

De Molenstraat met stukjes van 20m 30km/h en dan weer 50 km/h gecombineerd met te smalle fietsstroken en zeker het kruispunt voor het Stadskantoor worden als heel onveilig ervaren. Hopelijk helpt de herinrichting van de Raiffeisenstraat en deel Deurningerstraat.

Op veel bedrijventerreinen zijn nog geen fietspaden. Ondernemers kunnen zelf helpen de verkeersveiligheid van hun werknemers te verbeteren door met hulp van de gemeente een bedrijfsinvesteringszone op te richten.

Wensenlijst Fietsersbond

In 2012 heeft de gemeenteraad unaniem de Fietsvisie met als leus “Enschede Fietsstad 2020” aangenomen. Inmiddels zijn er flinke stappen gezet. Hieronder de top vijf aandachtspunten hoe Enschede nog fietsvriendelijker te maken.

  1. Fietssnelweg F35: Van de Lambertus Buddestraat loopt de F35 naar Hengelo. Het is nu zaak het stuk tussen Lambertus Buddestraat en station aan te leggen en daarna ook de stukken naar Gronau en Oldenzaal.
  2. Fietsdiefstal: Enschede staat bovenaan de lijst van steden waar fietsen gestolen worden. Angst dat de fiets gestolen wordt is een belangrijke reden dat mensen niet fietsen. Maatregelen door de gemeente zijn nodig: opsporing, beter toezicht, gebruik lokfietsen, voldoende stallingen.
  3. Fietsenstallingen: Niet alleen de hoeveelheid stallingen is van belang ook de kwaliteit. Een fiets moet met een ketting aangebonden kunnen worden aan de stalling. De veel gebruikte nietjes zijn prima, maar voorwielmoordenaars zijn dat niet. Vervang alle stallingen die niet aan het Fietsparkeur voldoen.
  4. Fietsstraten: Veel ontvlochten fietsroutes zijn de afgelopen jaren aangelegd, maar dit betreft pas een deel van de stad. Er zal een plan opgesteld moeten worden hoe verder te gaan.
  5. Binnensingelgebied: Er is te veel autoverkeer in het binnensingelgebied, bovendien wordt er te hard gereden. Een deel is bestemmingsverkeer, bv op weg naar een parkeergarage. Een deel is sluipverkeer en dus ongewenst. Een eerste stap om sluipverkeer te minderen kan zijn om in het gehele binnensingelgebied 30km/h in te voeren. Op termijn kan een Groningse oplossing overwogen worden.

Categorieën