Fietsen in de sneeuw

Op vrijdag 25 november 2005 sneeuwde het flink in Enschede. Wie ’s ochtends geen regenpak aanhad werd door het opspattende water van de langsrazende auto’s doorweekt. ’s Middags was langsrazen of fietsen onmogelijk geworden, moeizaam naar huis toe ploeteren was het devies. Bomen begaven het, gebouwen stonden op instorten, het betreden van een bos was levensgevaarlijk. Inderdaad een extreme weersituatie.

Vertrouwende op het goed geregelde strooibeleid verwacht een ieder dan, zo niet in het weekend, dan in ieder geval op maandag weer veilig te kunnen fietsen. Hoe anders bleek de realiteit, fietspaden en fietsstroken waren veelal onbruikbaar. Woensdag een stuk in de krant waarin voorzichtig wat kritiek geleverd wordt. Donderdag een oproep van de Fietsersbond waarin fietsers verzocht wordt ervaringen te melden. En dan blijkt, dat het geen pech was dat net dat stukje slecht begaanbaar was, overal in Enschede waren problemen.

Sommigen reageren zeer feitelijk, anderen uiten ideeën hoe het beter kan en sommigen reageren emotioneel. Uit de veelheid en veelzijdigheid van de reakties blijkt dat het onderwerp onder alle groepen Enschedeërs leeft. Jongeren en ouderen, mensen met veel en met weinig opleiding.

Samenvatting

Als Fietsersbond zijn we ontevreden met (de uitvoering van) het beleid t.a.v. het berijdbaar houden van de hoofdfietsroutes.

Deze bundeling is samengesteld om de problemen helder te krijgen, opdat in toekomstige situaties beter rekening gehouden wordt met de belangen van fietsers.

De fiets krijgt niet de prioriteit die zij zou behoren te krijgen. De Fietsersbond vraagt van de gemeente Enschede meer kwaliteit voor het berijdbaar houden van de hoofdfietsroutes.

Vanwege de onberijdbaarheid van fietspaden en fietsstroken wijken fietsers uit naar de rijbaan, wat zorgt voor onveilige situaties.

Veel mensen die graag zouden willen fietsen nemen de auto, waardoor files langer zijn dan noodzakelijk. Dus ook voor automobilisten is het van belang dat de fietsvoorzieningen op peil zijn.

Fietspaden

Fietspaden zijn niet consequent berijdbaar gemaakt. Strooien is niet genoeg, schuiven en vegen zijn noodzakelijk. Speciale aandacht verdienen de aansluitingen op andere wegen.

Fietsstroken

Fietsstroken hebben onvoldoende de aandacht, veel sneeuw en ijs zijn hierop terecht gekomen, zodat zelfs een week na dato delen nog onberijdbaar zijn.

Verkeerslichten

Detectielussen bevinden zich aan de rechterzijde van het fietspad, wanneer juist daar niet geveegd wordt dan zal het licht altijd op rood blijven staan. Dit dwingt fietsers het rode licht te negeren.

Sneeuwruimen in het weekend

Uit de rapportages en de situatie op maandagochtend komt de indruk naar voren dat er in het weekend niet hard doorgewerkt is om de fietsroutes berijdbaar te maken.

Nazorg

Meerdere personen melden dat men er begrip voor heeft dat het niet meteen allemaal in orde is, echter na een paar dagen verwacht men, o.i. terecht, dat nogmaals alle fietsroutes worden gecontroleerd. Dat tot bijna een week later vele fietspaden onder de sneeuw en modder zitten is een gevolg van onvoldoende kwaliteitszorg.

Hoofdfietsroutes

De indruk bestaat dat niet het hele hoofdfietsroutenetwerk struktureel gestrooid wordt. Dit zou expliciet aan de hand van het mobiliteitsplan van de gemeente moeten worden vastgesteld, opdat zonodig bijstelling kan plaatsvinden.

Rapportages

In het volledige rapport zijn de (geanonimiseerde) rapportages van Enschedese fietsers opgenomen. Een aantal bijdrages via het meldpunt Mijn slechtste fietspad van de Fietsersbond, de meeste via een rechtstreekse email aan [email protected], naar aanleiding van een oproep in de Twentsche Courant Tubantia en de Huis-aan-Huis. De bijdragen zijn met een minimum aan bewerking opgenomen.

⋅ 140 KB

fietsenindesneeuw

Download