Evaluatie Strooibeleid gemeente Enschede

Ervaringen van het winterseizoen 2016 – 2017

2017doorsteekje3

De winter 2016 – 2017 was weer een echte waarin regelmatig gestrooid moest worden. Reden voor de Fietsersbond om te toetsen in hoeverre het gemeentelijk strooibeleid functioneert.

Praktijk

Zelfs na intensieve sneeuwval zijn de meeste fietsroutes sneeuwvrij en goed berijdbaar. Dit is een compliment waard.
Bij door- en oversteekjes ontbreekt het echter aan de noodzakelijke nazorg. De kwaliteitscontrole is onvoldoende.

Conclusie

  1. Het proces van jaarlijkse bijstelling van de strooikaart functioneert goed.
  2. De kwaliteitscontrole is onvoldoende en dient georganiseerd te worden.
  3. De techniek van gladheidsbestrijding dient continu verbeterd te worden.

Voor de volledige evaluatie, zoals die op donderdag 13 april 2017 aan wethouder Hans van Agteren is overhandigd, zie bijgaand PDF-bestand.

pdf ⋅ 2 MB

Evaluatie-2017

Download

Categorieën