Zienswijze Mobiliteitsvisie

Onlangs heeft de gemeente de nieuwe Mobiliteitsvisie vrijgegeven voor inspraak. De gemeente kiest voor een leefbare, aantrekkelijke en bereikbare stad. Enschede kiest daarbij voor de fiets en voor een (bescheiden) vermindering van het autoverkeer. De Fietsersbond heeft onlangs de Fietsvisie 2040 uitgebracht, waarin beschreven wordt hoe Nederland er wat de Fietsersbond betreft in 2040 uit zal zien. De visie van de Fietsersbond en die van de gemeente Enschede verschillen nogal. De Mobiliteitsvisie is een stap in de goede richting, maar behoeft een verdere aanscherping.

pdf ⋅ 108 KB

Zienswijze Mobiliteitsvisie Enschede

Download

Categorieën