Fietsvisie Enschede 2030

Fietsvisie 2030

De Fietsvisie 2030 van de gemeente is gepubliceerd en wordt op 8 maart in de raad behandeld. Als Fietsersbond zijn we blij met de duidelijke ambitie die de gemeente toont: Tevreden fietsers (7,3 → 8,0), meer fietsers (43% → 50%) en minder ongelukken (→ 33%).

Trots

Op meerdere momenten hebben we als Fietsersbond bijgedragen aan de totstandkoming van deze Fietsvisie. Vanwege Corona was alleen de eerste klankbordbijeenkomst fysiek, alle overleggen daarna vonden digitaal plaats.

Top5 Fietsstad

Voor het eerst toont de gemeente Enschede zich trots op de resultaten tot nu toe, en terecht. Inderdaad, beste grote fietsstad word je niet zomaar en Enschede is inderdaad innovatief. Goed dat eindelijk met de valse bescheidenheid wordt afgerekend.

De resultaten van de Fietsvisie worden geëvalueerd. In 2018 hebben we dat als Fietsersbond ook gedaan en de meeste verbeterpunten zijn opgenomen in de nieuwe Fietsvisie.

Verbeteringen

Kwaliteit voor kwantiteit, daar hebben we flink voor gepleit en staat nu ook met zoveel woorden in de visie. Een duidelijke indeling van het netwerk: regionaal, doorfietsroutes, aanvullende routes en recreatieve routes. Niet alleen maar aandacht voor radiale routes naar het centrum, maar ook voor tangentiële routes zoals van Noordwest-Enschede naar het Kennispark.

Voor 50-km-wegen de stelt de gemeente nu eindelijk dat bij voorkeur vrijliggende fietspaden worden toegepast. Ook is er expliciet aandacht voor de wijken, immers de meeste Enschedeërs wonen niet in de binnenstad. Daarnaast aandacht voor bewegwijzering, onderhoud, wegwerkzaamheden, het recreatieve netwerk, voor de snelheid van het autoverkeer en de veiligheid bij scholen. Teveel verbeteringen om allemaal in dit korte artikeltje te benoemen.

De laatste jaren hebben we de gemeente regelmatig gevraagd om op fietspaden geen grind te gebruiken. Dit advies heeft de gemeente helaas niet overgenomen. Toch zijn we blij dat dit probleem wordt erkend en dat grind snel wordt afgezogen.

Gemiste kansen

We zijn grotendeels positief tot enthousiast, maar toch ontbreken een aantal van onze adviezen volledig in de Fietsvisie.

De wachttijden bij verkeerslichten hebben de aandacht, maar twee keer groen bij AFTG (Alle Fietsers Tegelijk Groen) wil de gemeente niet, omdat de doorstroming van het autoverkeer belangrijker is. Dit terwijl zien dat fietsers sneller zijn een goede stimulans kan zijn om de volgende keer zelf ook de fiets te pakken.

Ook ons voorstel om ouderen die slecht ter been zijn niet een scootmobiel op te dringen maar ook de keuze te geven voor een driewielfiets werd niet gehonoreerd, omdat je daarmee de winkel niet in kunt. Veel scootmobielen worden, net als fietsen, gewoon voor de winkel geparkeerd, dus dit argument is volgens ons niet valide. Bewegen is gezond, zeker voor hen die een slechte gezondheid hebben is dat van belang.

Tot slot

Is Enschede nu perfect? Zeker niet, maar er wordt met deze Fietsvisie wel een goede basis gelegd om Enschede leefbaarder, aantrekkelijker en bereikbaarder te maken. Om te doen wat er echt nodig is, is anderhalf miljoen per jaar meer nodig dan de gemeente heeft. Dit is een opdracht voor Den Haag: stel die extra gelden (landelijk: enkele honderden miljoenen) beschikbaar aan de gemeenten. In verhouding tot wat er aan auto, luchtvaart en OV door het rijk wordt uitgegeven is dit echt heel weinig.

Categorieën