Paaltjes in Enschede

Hengelosestraat

In Enschede staan veel hinderlijke en soms gevaarlijke anti-autopaaltjes. Een groot deel daarvan blijkt overbodig en kan weg. Een deel is wel noodzakelijk maar moet veilig gemaakt worden.

De gemeente is in 2019 voorzichtig begonnen met een inventarisatie. In de Zuidwijken heeft men al wat paaltjes verwijderd en er loopt al meer dan een jaar een project “Sanering fietspaaltjes”. Dit gaat ons veel te traag.

Daarom hebben we als Fietsersbond Enschede eind 2022 onze leden gevraagd om de locaties van dergelijke paaltjes.

Sommigen vinden dat er meer obstakels moeten komen om ongewenst gedrag van automobilisten tegen te gaan. Anderen feliciteerden ons juist met dit goede initiatief.

De inventarisatie is niet volledig, maar geeft wel een indruk van de staat van de paal in Enschede.

West

De gemeente gaf aan in West bezig te gaan met de paaltjes. Dit bezig gaan gaat trouwens niet altijd vanzelf goed. Op de Rottumerooglaan werd een fout paaltje weggehaald. Maar het terugplaatsen van een flexibele paal duurde zo lang dat bewoners al klaagden over auto’s die met een noodvaart over het fietspad reden.

Universiteit Twente

ut1
ut2

De gemeente stuurde onze notitie ook door naar de Universiteit Twente, die op pagina 7 uitvoerig aan de orde komt.
De UT reageerde enthousiast: “Laten ze maar een keer bij ons komen we hebben eind vorig jaar alle palen voorzien van strepen en ribbels op het wegdek“, ter ondersteuning werd het tweetal hiernaaststaande foto’s meegestuurd.
Dus als de UT nog een paaltje is vergeten, dan horen we dat graag.

Wethouder

Ons halfjaarlijkse overleg met de wethouder werd helaas uitgesteld en vond pas in mei plaats. De wethouder vond dat de notitie het probleem goed duidelijk maakt en nam onze zorgen weg dat dit alleen in West wordt aangepakt, ook de paaltjes op de doorfietsroutes worden nu bekeken. Als Fietsersbond hebben we er vertrouwen in dat de gemeente het paaltjesprobleem nu voortvarend aanpakt. Ook in het Centrum en de andere wijken hebben fietsers immers nog last van gevaarlijke paaltjes, voor voorbeelden zie de te downloaden notitie.

pdf ⋅ 2 MB

Paaltjes in Enschede

Download

Categorieën