Gronausestraat kan best veilig als we maar willen

Gronausestraat1

Na de herinrichting van de Gronausestraat acht jaar geleden klagen fietsers regelmatig dat deze niet veilig is.

Een paar weken geleden een fietstocht met raadsleden om dit weer eens onder de aandacht te brengen. “Fietsers zijn niet veilig. En als je met kinderen moet fietsen is het levensgevaarlijk,” aldus Lorette Bosch-Padberg uit Glanerbrug. “Je mag je banden kussen als je heelhuids overkomt.

Gronausestraat21

Politici roepen dan meteen dat uitgezocht moet worden hoe het wel veilig kan. “En als Enschede Fietsstad 2020 wil worden, dan moet de Gronausestraat weer op de (politieke) agenda.” Dit klinkt lekker betrokken, maar zo moeilijk is het helemaal niet, als we maar willen. En dat is het probleem.

Tijdens de inspraak destijds bij stadsdeelraad Oost werden we als Fietsersbond weggelachen, het idee alleen al dat je niet vlak voor de winkel zou mogen parkeren.

De Gronausestraat is een doorgaande autoroute die weliswaar een maximum snelheid heeft van 30km maar doorstroming van het autoverkeer is toch wel erg belangrijk. Verder willen de aanliggende winkels het parkeren voor de deur voor automobilisten behouden, hoewel de winkelstraat daardoor voor fietsers en voetgangers minder aantrekkelijk wordt. Er is een fietssuggesstiestrook van een meter breed aangebracht. Precies in de deurzone van de geparkeerde auto’s en een poging om te voorkomen dat fietsers te veel naar links fietsen waardoor ze een belemmering zouden vormen voor het doorrazende autoverkeer. Als je het toch probeert, met z’n tweeën pas je echt niet op één meter, dan loop je het risico van de weg af te worden gereden door gehaaste automobilisten.

Fietsstroken zijn bij voorkeur twee meter breed.
De Fietsvisie (pag. 19) formuleert het als volgt: “Waar in Enschede nog wel aandacht voor nodig is, is de juiste maatvoering. Veel fietsvoorzieningen in Enschede zijn te smal. Soms omdat er niet voldoende ruimte is, maar in veel gevallen is verbreding goed mogelijk. De minimale maten die we in Enschede hiervoor aan gaan houden zijn 1,75m voor fietsstroken”.

Wethouder

Begin april hebben we de Gronausestraat ook ter sprake gebracht in ons overleg met de wethouder. Hij gaf aan dat de gemeente niets weer gaat wijzigen als Glanerbrug dat niet wil. Of zoals de wethouder het in de notulen zegt: “gekozen is i.s.m. partijen (winkeliersvereniging, dorpsraad, aanwonenden) voor deze inrichting. Ruimte is beperkt voor alle doelgroepen en voorzieningen; rijdende auto’s, parkeren, fietsers, voetgangers, bomen, middenberm, e.d. Eenrichtingsverkeer of knip voor autoverkeer is niet mogelijk/wenselijk. Situatie wordt daarom niet gewijzigd.”

Vervolg

Het woord is dus aan de inwoners van Glanerbrug. De functies autoparkeren, doorgaande snelle autoroute en veilige fietsroute zijn volgens de Fietsersbond niet te combineren.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.