Alle brommers van het fietspad

In de jaren 90 van de vorige eeuw is de brommer – met helmplicht – van fietspad naar rijbaan verbannen. Maar de machtige motoren-industrie vond een maas in de wet om deze maatregel vrijwel ongedaan te maken, gebruikmakend van de uitzondering voor ‘snorfietsen’. Deze categorie, in 1976 ingevoerd, was voor fietsen met een kleine hulpmotor, Solex of Spartamet, met een maximum snelheid van 25km/u.

Men ging brommers verkopen als ‘snorfiets’ met een snelheidsbegrenzer die de gebuiker eenvoudig verwijdert. Met de vrijheden van fietsers het ontbreken van uitstootregels werden deze voertuigen zeer populair, met ernstige luchtvervuiling op fietspaden tot gevolg.

Het is duidelijk dat deze snorfietswet – een onderscheid tussen blauwe en gele kentekens – totaal mislukt is, en nu ook overbodig. De oorspronkelijke doelgroep voor ‘snorfietsen’ rijdt inmiddels elektrisch. De landelijke overheid, onder invloed van dezelfde motoren-lobby, blijkt niet in staat om deze mislukte catergorie uit te faseren, door bijvoorbeeld de verkoop te verbieden van snorfietsen met verbrandingsmotor. Dus is het aan locale overheden om hier maatregelen te nemen.

Amsterdam heeft de moedige stap genomen door de snorfietsen binnen de ring naar de rijbaan te verbannen. Daar was veel aanleiding voor: Niet alleen de luchtvervuiling, maar vooral de beperkte ruimte op de smalle fietspaden, waar ook inhalen door snellere fietsers vrijwel onmogelijk is. Velomobiel- en ligfiets-rijders gaan met een boog om Amsterdam heen.

Die situatie in Amsterdam is daarmee niet vergelijkbaar met andere grote steden. De beperkende maatregelen hebben wel een belangrijk neveneffect: De grote populariteit van de ‘blauwe kentekens’ neemt af. Daar zouden wij in Enschede van kunnen leren.

Het probleem van luchtvervuiling en andere hinder van snorfietsen is bij de gemeente Enschede vele malen onder de aandacht gebracht, o.a. bij de motiemarkt, en randprogramma’s luchtkwaliteit in 2016 en 2017. Dit bleef blijkbaar zonder enig resultaat. Ingrijpende maatregelen zoals in Amsterdam zijn hier nog niet reëel, maar men kan zeker wat doen aan de groeiende populariteit van de snorfietsen, door bij enkele gebieden beperkingen op te leggen. Een afnemende populariteit zal vervolgens de hinder in hele stad doen afnemen.

Wilminkplein
Beeld-auteur: Paul Rebers

Bij de laatste motiemarkt hadden meerdere groepen het voorstel om ze in de binnenstad te verbieden. Dit voetgangersgebied is herkenbaar aan de borden bij toegangswegen met onderbord “uitgezonderd fietsers”. Deze uitzondering geldt alleen voor echte fietsen, maar dat weet vrijwel niemand. Door het ontbreken van handhaving rijden blauwe en gele kentekens ongehinderd door het centrum. Terrasbezoekers worden regelmatig opgeschrikt door knetterende motoren. Met slechts extra onderborden zoals ‘dus niet brommen’ is de onwetendheid te voorkomen.

Voor onze binnenstad was in 2017 geen budget voor extra borden en controles. Maar onlangs, en totaal onbegrijpelijk, is het Brouwerijplein verworden tot voetgangersgebied. Dit was het enige winkelcentrum in de wijk waar fietsers, niet gehinderd door auto’s, de winkels konden bereiken. Nu worden we geacht de fiets aan de hand mee te nemen naar de nog aanwezige nietjes. Wij vermoeden dat fietsers hier weer het slachtoffer zijn van beperkende maatregelen, bedoeld om de overlast van scooters en snorfietsen tegen te gaan. Hier is blijkbaar wel budget om borden te plaatsen en te dreigen met controles en boetes. Voetgangersgebied rond winkels is geen probleem, maar plaats duidelijke onderborden: met uitzondering van (echte) fietsers, en: dus niet brommen! Als vervolgens ook bij andere winkelcentra, en bij een bij een aantal te smalle fietspaden of -stroken, deze brommers worden geweerd, zal de populariteit ook hier kunnen afnemen.

De Fietsersbond kan in overleg met de gemeente zoeken naar fietspaden of -stroken waar men de ‘snorfietsen’ naar de rijbaan kan verbannen, desnoods met helmplicht.

Categorieën