Motiemarkt

Binnensingelgebied 30 km/u

singel-30

Tijdens de motiemarkt op maandag 24 juni in het stadhuis pleit de Fietsersbond voor een maximum snelheid van 30 km/u in het binnensingelgebied.

De auto-industrie (RAI Vereniging) wil dat 30 km/u de nieuwe snelheidsnorm wordt voor verkeer binnen de bebouwde kom. Enschede wil graag een Fietsstad zijn. De Fietsersbond vraagt hierbij om een 30 km/u zone voor het gehele binnensingelgebied. Dit betekent een betere leefbaarheid, minder luchtvervuiling en meer veiligheid voor fietsers en voetgangers. De maximum snelheid op de singels blijft dan 50 km/u.

Automobilisten van buiten de stad kunnen nog steeds zonder probleem hun auto in een parkeergarage parkeren, zij ondervinden hier geen hinder van. Sluipverkeer dat niets in het centrum te zoeken heeft wordt ontmoedigd, automobilisten kunnen als alternatief de singel nemen of er voor kiezen om toch de fiets te pakken.

Motiemarkt

We hebben met vertegenwoordigers van bijna alle fracties gesproken. Hieronder een aantal punten die we tijdens de gesprekken hebben verduidelijkt.

Het gehele binnensingelgebied bevat dus ook alle “radialen”, zoals Hengelosestraat, Deurningerstraat, Oldenzaalsestraat, Boulevard, Kuipersdijk, Zuiderval en Haaksbergerstraat.

Kosten zijn beperkt, je moet natuurlijk borden met zone 30 plaatsen, dat zet de norm duidelijk neer. Uiteraard zullen er mensen zijn die te hard (blijven) rijden, maar hopelijk helpt dit al wel voor de verkeersveiligheid en voor het terugdringen van sluipverkeer.

Grootschalige herinrichting daar zijn we geen voorstander van. De invalswegen zijn, buiten het beperkt lokale verkeer voornamelijk inritten naar de parkeergarage en zullen druk blijven. Zolang er veel autoverkeer op een weg zit zullen fietsvoorzieningen als gescheiden fietspaden en fietsstroken moeten worden gehandhaafd. Pas als door vermindering van de hoeveelheid autoverkeer het karakter van de weg verandert dan kan er wat gebeuren aan de inrichting.

Categorieën