Groningse sectorenplan

Maandagavond 28 oktober vergaderde de stedelijke commissie over de Mobiliteitsvisie van Enschede. Om de huidige verkeerschaos te beschrijven haalde Margriet Visser van EnschedeAnders de situatie aan van Groningen 1977 waar zij in 1977 woonde. Daar werd van de ene op de andere dag het Sectorenplan ingevoerd.

groningenSectoren

Gertjan Tillema van D66 heeft natuurlijk groot gelijk toen hij in de vergadering meldde dat iedere stad die voor de fiets heeft gekozen daar beter van geworden is en dat er geen enkele op terug is gekomen. Reden om iets meer te schrijven over dit Verkeersciculatieplan van Groningen.

Het plan behelsde het autoluw maken van de Groninger binnenstad door het verhinderen van doorgaand verkeer door het centrum. De binnenstad zelf werd ingedeeld in vier kwadranten of sectoren. Door aanpassingen aan het stratenplan werd het automobilisten, maar niet fietsers, onmogelijk gemaakt van de ene sector naar de andere te reizen. Om van sector naar sector te komen moest een automobilist eerst naar de Diepenring.

Er was destijds veel verzet tegen dit plan van het linkse college. De rechtse partijen, de ondernemers en de politie waren tegen. Toch werd het doorgezet. Op korte termijn werd volgens de media een verkeerschaos gecreëerd. Het voorspelde einde van de middenstand viel erg mee, na een tijdje waren ze er zelfs blij mee. Uiteindelijk was het voor automobilisten vooral even wennen. Max van den Berg zei jaren later eens “Als het dan zo’n slecht plan was dan was het later toch wel bijgesteld?” Dat is dus nooit gebeurd.

Dankzij dit plan is Groningen veel meer leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar dan het anders zou zijn geweest. Het sluit dan ook goed aan bij de Mobiliteitsvisie van Enschede. De Fietsersbond Groningen meldt dat het Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022 op 25 september met algemene stemmen is aangenomen, hetgeen aangeeft dat het fietsbeleid van de gemeente door alle partijen wordt ondersteund.

Een van de geconstateerde problemen in Groningen was het ontbreken van voldoende parkeergarages. Daar hebben we in Enschede geen last van, de Van Heek garage is de grootste van Nederland. Goede bewegwijzering blijft natuurlijk van belang, zowel voor automobilisten als voor fietsers. De singels zijn al ingericht als rondweg en hoeven niet heringericht te worden.

Niek Rengers en Dick Buursink, beiden lid van de Fietsersbond, ijveren al jaren voor een binnensingelgebied dat niet doorsteekbaar is voor het autoverkeer. Dankzij mevrouw Visser zou dat nu zo maar gerealiseerd kunnen worden.

Naar een autoluw Enschede

Als je meer wilt weten over hoe er in Groningen nu over het VCP gedacht wordt, dan zijn de publicaties van twee jaar geleden, toen het veertig jaar bestaan van het VCP werd gevierd, interessant.

Categorieën