Mobiliteitsvisie, het wordt nog spannend

Op maandag 10 februari besprak de gemeenteraad een aantal amendementen op de Mobilitieitsvisie. De pers heeft er nog niets over bericht, omdat al bij het eerste amendement de stemmen met 18-18 staakten. Volgende keer gaan ze opnieuw stemmen. Hieronder in het kort de amendementen die voorliggen.

Mobiliteitsvisie

Kort gezegd: de autopartijen stribbelen een beetje tegen. Volgens een enkele nihilist in de raad betekent beleid niks omdat ieder concreet voorstel toch weer langs de raad gaat. Echter nog niet iedereen realiseert zich dat door het vele autogebruik te ontmoedigen Enschede beter bereikbaar wordt voor mensen die de de auto echt nodig hebben.

A. De VVD vindt het het belangrijkste dat wordt ingezet op “het sterk en duurzaam verbeteren van de doorstroming van onze singels”. Voordat de gemeente weer heel veel geld aan onderzoek uitgeeft: Beter afstellen van verkeerslichten is moeilijk, maar ze blijven ermee bezig. Ongelijkvloerse kruisingen passen niet op de singel en zijn onbetaalbaar. Enige wat overblijft is dat er minder auto’s op de singel gaan rijden. Dat kan door automobilisten (incl. vrachtwagens) andere routes te laten rijden (via A1, A35, N35) en door meer mensen de fiets te laten pakken. Dat zijn al plannen in de Mobiliteitsvisie, dus dit amendement klinkt wel stoer maar betekent eigenlijk niks.

B. GroenLinks pleit voor aandacht voor de voetganger. En ze hebben gelijk dat op veel industrieterreinen geen voetpaden liggen. Als het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Personenauto) als uitgangspunt voor de hele gemeente was gekozen dan was dit amendement overbodig geweest, nu is het een nuttige aanvulling.

C. BBE pleit voor meer straatparkeren. Dus niet zoals de plannen zijn bij het Centrumkwadraat en de Kop van de Boulevard de parkeren in een parkeergarage onder de grond of onder de vloer, maar gewoon zoals in de vorige eeuw op straat. Voetgangers, fietsers en groen zijn minder belangrijk, volgens de VVD zijn elektrische auto’s ware kunstwerkjes die iedereen moet kunnen bewonderen. Bewoners kiezen liever voor leefbaarheid en aantrekkelijkheid dan voor meer blik op straat, maar veel partijen denken daar dus anders over. In de vorige eeuw werd er nog op het Van Heekplein en de Oude Markt geparkeerd. Maar dat is toch echt niet meer van deze tijd.

D. BBE wil liever niet knippen in straten en wil onderzoek of er geen andere manieren zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. Om de F35 richting Glanerbrug aan te leggen zal de Molenstraat voor fietsers veilig moeten worden. Dat kan niet met 15.000 auto’s per dag. Als BBE een andere manier dan knippen weet hoe autosluipverkeer te weren dan horen we dat graag. Ze zijn ook tegen het knippen van de Mooienhof, hoewel de Kuipersdijk en het kruispunt Mooienhof-Kuipersdijk door het vele autoverkeer onveiliger zijn.

Het zijn natuurlijk achterhoedegevechten, maar dit dwarsliggen kan wel voor vertraging en extra kosten zorgen bij het bereiken van een leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar Enschede.

Categorieën