Zienswijze Oosterbrug

Oostveenbrug kaart

Omdat het onderhoud aan de Oostveenbrug langer duurt dan gepland, is er een kans om hier een fietsbrug van te maken. Daarom hebben we onlangs een zienswijze ingediend bij de gemeente.

Verbinding

Op wijkschaal is de Oostveenbrug de verbinding tussen Velve-Lindenhof en ‘t Ribbelt en Stokhorst. Daarmee belangrijk voor fietsers en voetgangers, maar niet voor automobilisten. Volgens de Fietsvisie maakt de brug deel uit van het basis fietsnetwerk. De brug sluit aan de noordzijde van het spoor aan op de Oosterstraat, die binnenkort wordt ingericht als Fietsstraat en vormt een deel van de F35 tussen Enschede en Gronau. De brug ligt in het verlengde van de Hoge Boekelerweg, de geplande regionale fietsroute richting Losser.

Veiligheid

Voor de veiligheid van fietsers op de F35 is het gewenst dat er zo min mogelijk autoverkeer van de Oosterstraat gebruik maakt. Ook voor de veiligheid van fietsers op de Lage Bothofstraat en Oostveenweg is het niet gewenst dat daar autoverkeer rijdt wat niet de wijk als bestemming heeft. Automobilisten kunnen immers prima gebruik maken van de Oliemolensingel c.q. Noord Esmarkerrondweg, deze ontsluitingswegen zijn voor fietsers  minder comfortabel juist vanwege de grote hoeveelheid autoverkeer.

Advies

De Fietsersbond vraagt de gemeente dan ook de Oostveenbrug voor autoverkeer af te sluiten en alleen toe te staan voor fietsers en voetgangers. Nu de werkzaamheden meer  tijd nemen dan gepland is er ook tijd om de brug met fietspad in te richten.

pdf ⋅ 496 KB

Oostveenbrug

Download

Categorieën