Saskia Kluit in Enschede

Fietsdebat bij Pakhuis Oost

Woensdag 27 maart

FietsvisieAangeboden

Woensdag 27 maart Fietsdebat bij Pakhuis Oost. De locatie was niet iedere Enschedeër bekend, en als je dan te laat bent vind je een dichte deur. Toch waren er meer dan vijftig belangstellenden gekomen om naar het verhaal van Saskia Kluit directeur van de Fietsersbond, te luisteren. De Fietsersbond is destijds opgericht vanuit zorg om duurzaamheid, verkeersveiligheid en de kwaliteit van de fietsvoorzieningen, inmiddels is daar de gezondheid bijgekomen. Duurzaamheid is mooi voor beleid, maar daarom gaan mensen niet fietsen, dat doen zij wel vanwege de gezondheid, omdat het goedkoop is en veel sneller dan andere wijzen van vervoer.

Ze gaf veel voorbeelden van hoede wereld verandert en hoe de fiets daarvoor een oplossing kan zijn. Met foto’s liet ze zien hoe de fiets verandert, de innovatie op fietsgebied is indrukwekkend. Het gebruik van elektrische bakfietsen neemt gigantisch toe, wat natuurlijk niet allemaal op het fietspad past. Ouderen blijven, door toenemende gezondheid en elektrische fietsen steeds langer fietsen, daarom is toepassing van de principes volgens het vergevingsgezinde fietspad steeds belangrijker.

In de Fietsvisie wordt uitgegaan van zes hoofdlijnen:

  1. STOP-principe, bedacht in België: Stappen, trappen, ov, personenwagen
  2. Fietsfamilie, niet alleen maar stadsfiets, e-bike en wielrenner, maar ook bakfietsen, driewielers, speedpedelecs, etc.
  3. Fietsgeluk, voor iedereen veilig, stressvrij en comfortabel
  4. Lage snelheid, 30 km/u is echt genoeg in de stad
  5. Duurzaamheidsagenda van de VN, fiets is oplossing voor veel van de doelen
  6. De Fietsersbond is er voor alle fietsers

Na het verhaal van Saskia was Wim Salomons als oud-verkeersambtenaar van de gemeente Enschede speciaal uitgenodigd door Willem Jaap Zwart om te vertellen wat er in Enschede aan innovaties op fietsgebied zijn ontwikkeld. Helaas was Willem Jaap verhinderd en hoorden we niets over de Opgeblazen FietsOptelStrook, de rotonde met aanliggende fietspaden in de voorrang en Alle Richtingen Fietsers Tegelijk Groen, Enschedese uitvindingen waar de gemeente Enschede volkomen onterecht niet trots op is. In plaats daarvan gaf Wim op grond van zijn huidige werk voor CROW zijn visie op het verhaal van Saskia.

Hij gaf aan dat al die verschillende soorten fietsen niet alleen voor problemen zorgen bij het ontwerpen van stallingen maar ook voor de noodzakelijke breedte van fietspaden. Dat senioren meer tijd nodig hebben bij verkeerslichten die nu vaak te krap zijn afgesteld voor de langzamere fietser.

Na de pauze was er ruimte voor discussie. Als eerste vroeg Ria Herregraven het woord, zij vertelde over het probleem van snorscooters op het fietspad en dan vooral dat je hun kwalijke dampen moet inademen als jet voor het stoplicht staat te wachten.
Saskia gaf haar groot gelijk, de scooter is nog vervuilender dan je denkt. In Amsterdam sturen ze snorscooters naar de rijbaan, vanaf 2025 worden nieuwe scooter elektrisch.

Dick Buursink stelde de vraag of de auto nog wel gewenst is in de stad. Hij pleit met Niek Rengers voor een sectorenmodel waar je met de auto nog wel in de parkeergarage kunt komen.
Saskia geeft aan dat dit niet per sé linkse politiek is, in Amsterdam heeft een VVD-wethouder middels kentekenonderzoek en computermodellen ervoor gezorgd dat er veel meer ruimte kwam voor de fiets terwijl alles toch bereikbaar blijft met de auto.

Vanuit de zaal wordt gewezen op StartUp een initiatief van de gemeente dat op 1 mei wordt uitgerold om ambtenaren te stimuleren dienstreizen meer op de fiets en met het OV te doen en als laatste per deelauto.

De speedpedelec is nu toegestaan op de F35.

Everwijn Dambrink meldt dat voetgangers vaak gedwongen worden over het fietspad te lopen omdat het voetpad zomaar ophoudt.

De breedte van recreatieve fietsroutes is door een toename van het gebruik een probleem.

Om de F35 af te maken, door te trekken naar Oldenzaal en daarna naar Gronau is nog veel geld nodig. Wethouder Jurgen van Houdt geeft aan dat er meer geld van de provincie bij moet.

Na afloop krijgt de wethouder uit de handen van Saskia de Fietsvisie 2040 aangeboden.

Lees zelf de Fietsvisie 2040

visiecover-345×183

Categorieën