Sluipenderwijs verslechterende fietsinfrastructuur

Sinds 2012 zet Enschede zich actief in om de fietsinfrastructuur te verbeteren. De gemeente voert actief een campagne Fietsstad 2020, hierdoor verwachten fietsers dat het goed geregeld is in Enschede. Omdat dit soms tegenvalt, klagen fietsers en leden van de Fietsersbond dat de fietsinfrastructuur achteruit gaat. Omdat dit volgens ons nooit de bedoeling kan zijn hebben we deze notitie opgesteld.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste klachten.

Rotondes worden verwijderd en vervangen door verkeerslichten. Eerst het Fortuinplein (kruispunt De Ruyterlaan – Hengelosestraat), daarna bij de Auke Vleerstraat (kruispunt met Capitool, Jupiterstraat) en binnenkort op de Kop van de Boulevard (kruispunt Haaksbergerstraat, Ripperdastraat, Nijverheidstraat, Boulevard 1945). Dit is een flinke achteruitgang voor fietsers.

Vervangen fietspad door fietsstrook, eigenlijk zou dat andersom moeten zijn. Fietspaden zijn immers veiliger dan fietsstroken. Op de Oldenzaalsestraat wordt een fietspad vervangen door een fietsstrook, anders hadden er een paar parkeerplaatsen moeten sneuvelen.

Minder groen bij verkeerslichten. Vierrichtingen groen werkt prima, maar dan hoort de fietser wel twee keer in de voorrang en genoeg tijd te krijgen om over steken. Bus en auto krijgen veel meer tijd toebedeeld. Tijd in seconden zou niet af moeten hangen van grootte of zwaarte van het voertuig maar van het aantal personen.

Doorfietsbaarheid stadserf neemt af. Door de plaatsing van steeds meer obstakels, zoals terrassen en toestellen zoals bij de Decathlon. Om overlast van bromscooters te verminderen is het in de Stadsgravenstraat na 16:00 ook verboden om te fietsen. Bromscooters veroorzaken herrie en stank, dus dat daartegen opgetreden wordt lijkt ons terecht, maar waarom dan ook fietsers aanpakken?

Koningsplein is gevaarlijk. Bij de aanleg werd ons verzekerd dat het aantal auto’s beperkt zou zijn en dat de inrit bij de Mooienhof alleen door bussen gebruikt zou worden. Duizenden auto’s rijden hier terwijl het verboden is, fietsers ervaren dit als gevaarlijk en staan in de kou.

Snelheid op fietsstraten is te hoog. Veel automobilisten rijden te hard, wat fietsers als bedreigend ervaren.

Bewegwijzering voor fietsers is onvoldoende. Dit springt extra in het oog omdat sommige routes al wel bewegwijzerd zijn.

Buitengebied. Fietsrondje Enschede bestaat gedeeltelijk uit stukken zandpad. Fietspaden in het buitengebied zijn vaak veel te smal.

Categorieën