Oneerlijke verdeling groentijd verkeerslichten (VRI’s)

BoddenkampS

Na onze evaluatie in 2019 van de wachttijden van enkele vervelende verkeerslichten, zijn de VRI’s voor fietsers wat beter ingesteld, het ‘regenprogramma’ is nu permanent. De korte groentijd van een groep VRI’s wordt echter nog als probleem ervaren. Het betreft hier de VRI’s van 4 kruisingen langs het drukste deel van de singels, de kruisingen van Tubantia-, Boddenkamp- en Lasonder-singel met Richtersweg, Hengelosestraat, Deurningerstraat en Oldenzaalsestraat.

3 sec voor fietsers

Een korte groentijd van 3 seconden is vaak voldoende voor 1 of enkele fietsers, deze groentijd wordt ook verlengd als de 1e fietsers (tijdig) de stopstreep passeren. Op drukke perioden, met meer fietsers op afstand, blijkt 3 seconden onvoldoende:

Vooraan bij de stopstreep staan meestal een of enkele brommers.
Veel fietsers willen daar niet vlak achter staan, maar blijven op afstand van aantal meters, buiten de rookpluimen van ongezonde uitlaatgassen. Deze fietsers worden niet gedetecteerd door de detectielus bij de stopstreep, en moeten snel reageren en optrekken om het groene licht tijdig te halen.
Een andere situatie doet zich voor als de kruising tijdens spits bij AFTG (Alle Fietsers Tegelijk Groen) vol loopt met vele fietsers uit alle richtingen, zoals bij Deurningerstraat. Fietsers die iets later aankomen, moeten snel de stopstreep passeren om zich te mengen in de massa fietsers, en kunnen niet bij het stoplicht even wachten tot er ruimte vrijkomt. De 3 seconden groentijd is dan snel voorbij, nog voordat de kruising voldoende vrij is.

60 sec voor automobilisten

Bij deze groep VRI’s is daarnaast een veel langere groentijd gemeten voor auto’s, tot 60 seconden of meer in zelfde cyclus, in de spits. We begrijpen het belang van goede doorstroming voor auto’s, maar een factor 20 langere groentijd is wel erg uit verhouding.

Deze lange groentijd heeft meer nadelen voor fietsers:
Wie net voorbij de kruising (zonder AFTG) linksaf wil, zoals bv naar de Walhofstraat, mag nog eens de hele cyclus afwachten totdat de stroom auto’s voorbij is.
Een stroom auto’s die 1 minuut aanhoudt maakt singel vanuit zijstraatjes slecht oversteekbaar tijdens de spits. De oversteekbaarheid zou aanzienlijk verbeteren als de groentijd wordt gelimiteerd tot bv 30 seconden.

Voorstel verbetering

Het aanpassen van de groentijden voor fietsers is eenvoudig, gebruik ook de buitenste detectielussen op 10 tot 20 meter vóór de stopstrepen om naderende fietsers te detecteren. Daarnaast zijn er ook slimme VRI’s die met infra-rood camera’s grote groepen fietsers detecteren, buiten bereik van de detectielussen.

En beperk de groentijd alleen als er geen fietsers meer naderen, zoals nu ook met auto’s het geval is.
Invoeren van AFTG (Alle Fietsers Tegelijk Groen) bij kruising Singel-Hengelosestraat, waar fietsers nu moeten optrekken tegelijk met- en vlak naast- (vracht)verkeer zou de veiligheid en luchtkwaliteit op de smalle fietspaden van singel aanzienlijk verbeteren.

Categorieën