Informatiemiddag in Haaksbergen

Wilhelminaviaduct: houden of verwijderen

Wilhelminaviaduct

De oude N18 wordt een 50km-weg en daarom worden alle kruisingen aangepakt. In dit kader wil de gemeente Haaksbergen ook het Wilhelminaviaduct over de Buurserstraat verwijderen en vervangen door een gelijkvloers kruispunt. Bewoners van de Buurserstraat willen het viaduct behouden.

Op de dag van de persconferentie waarin de kerstlockdown wordt aangekondigd zitten tachtig buurtbewoners in een zaaltje waarin normaal gesproken makkelijk drie keer zoveel mensen passen. De stoelen staan op ruime afstand van elkaar. De gemeente houdt een presentatie, aanwezigen kunnen vragen stellen en opmerkingen maken. In april/mei zal de gemeenteraad een besluit nemen.

Het viaduct is een deel van de herinterichten rondweg en gaat over de Buurserstraat, de hoofdauto- en hoofdfietsroute naar Buurse.

Fietsersbond in Haaksbergen?

Als Fietsersbond Enschede houden we ons voornamelijk bezig met de gemeente Enschede en nauwelijks met Losser en Haaksbergen. Alleen op incidentele basis, als er echt iets negatief opvalt, op verzoek van de gemeente, of in dit geval op verzoek van buurtbewoners, komen we in actie. In Enschede zijn we pro-actief en hebben we periodiek overleg met ambtenaren en wethouder. In de andere twee gemeenten hebben we momenteel geen actieve leden en kunnen helaas dus slechts reactief bezig zijn.

Afwaarderen oude N18

Op de oude N18 mogen automobilisten nu 70, maar ze rijden regelmatig harder. De gemeente wil de weg terecht herinrichten naar een 50km-weg. Hierbij past het aanpassen van alle kruispunten. Langs de rondweg komt een fietspad te liggen. De gemeente ziet het verwijderen van het viaduct als kans omdat hierdoor sluipverkeer op de Leemdijk en Zoomweg kan worden aangepakt en er minder verkeer via het centrum van het dorp hoeft.

Nu niet verwijderen betekent dat de discussie over 10-15 jaar weer op de agenda komt. De keuze is dan groot onderhoud of toch verwijderen. Alleen is er dan geen pot geld meer van de provincie beschikbaar.

Buurtbewoners

De buurtbewoners zijn niet alleen massaal aanwezig, ze hebben ook massaal bezwaren. De Buurserstraat wordt drukker (van 2000 naar 3000 mvt/dag) en dit is, zeker gezien de huidige inrichting, onveilig voor fietsers. Hierbij worden specifiek basisschoolleerlingen genoemd die dan opeens een drukke straat moeten oversteken en scholieren uit Buurse die van de Buurserstraat gebruik maken. Bovendien melden buurtbewoners dat de straat te smal is voor het aanwezige vrachtverkeer. De bezwaren ten aanzien van een toename van geluidsoverlast kunnen we als Fietsersbond niet beoordelen.

Keuze

De gemeenteraad staat voor een moeilijke keuze. Voordeel van de herinrichting hebben velen, maar de bewoners van de Buurserstraat horen daar niet bij. Het viaduct is wellicht niet mooi, maar zorgt wel voor een ongehinderde en veilige toegang richting het centrum.

Voorwaarden

Verwijderen van het viaduct kan volgens de Fietsersbond alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Veilig inrichten van het kruispunt
  • Veilig inrichten van de Buurserstraat
  • Veilig inrichten van het kruispunt met de Zoomweg
  • Voorkomen dat het verkeer op de Brink te veel toeneemt
  • Veilig inrichten aansluiting op het fietspad Saalmerinksingel

De suggestiestroken op de Buurserstraat zijn 90cm breed en zullen vervangen moeten worden door echte fietsstroken van 2m breed, bovendien dient de weg overal voldoende breed te zijn.
Voor beide (her)interichten kruispunten werden tijdens de presentatie schetsjes getoond die nog essentiële tekortkomingen hebben. We hebben toegezegd bereid te zijn advies te geven, de gemeente heeft aangegeven hier graag gebruik van te willen maken.
De afslag naar de Saalmerinksingel werd door buurtbewoners als probleem benoemd.

Categorieën