Fietsen in Volkspark

Nieuw Volkspark

’s Lands oudste park, het Volkspark van Enschede wordt na 150 jaar vernieuwd.

Onlangs is de Volkspark Visie gepubliceerd, waarin de fraaie plannen voor vernieuwing worden aangekondigd. Een van de mogelijkheden daarin is het (deels) openstellen voor fietsers. Dit vonden we eerder al in de nieuwe Fietsvisie van 2020-2030.

De discussie over het openstellen van het Volkspark voor fietsers loopt al lang. Een van de grote bezwaren is de overlast van brommers, waarmee de rust op het park wordt  verstoord. In het verleden zou het Volkspark daarom zijn afgesloten voor fietsers.

Wij zijn voorstander van openstelling, met de volgende argumenten:

1 Verbinding tussen F35 en zuidelijke fietsroutes

De gemeente Enschede heeft de afgelopen jaren, conform de Fietsvisie 2012-2020, succesvol gewerkt aan radiale fietsroutes, ontvlochten fietsroutes van de wijken naar het centrum, waarmee fietsers de drukke wegen kunnen vermijden.
Vele fietsers gaan echter niet naar het centrum, maar naar een naastgelegen wijk. Daarvoor zijn niet de radiale routes, maar de tangentiële routes van belang, routes haaks op de bestaande radiale fietsroutes, en daar is nog veel te verbeteren.

Volkspark1

Fietsers die van Noord- naar Zuid-Enschede gaan, of van de F35 naar zuidelijke fietsroutes zoals Emmastraat of F18, zijn nu aangewezen op de singels. De westelijke singels staan echter bekend als de meest onaangename fietsroutes wegens de verkeersdrukte, luchtvervuiling en de te smalle fietsstroken en -paden.

Een directe verbinding vanaf de kruising Tubantiasingel-Parkweg, door het park via de Parkstraat naar de Emmastraat, zou hier een welkome afwisseling zijn, en de ontbrekende tangentiële schakel vormen tussen de noordelijke fietsroutes (F35), en de zuidelijke fietsroutes (F18-Zweringweg-Emmastraat).

Volkspark2

In de Volkspark Visie wordt deze verbinding reeds genoemd: Van kruising Tubantiasingel, langs Loetje, en de naar oostzijde ervan verplaatste brug, naar de Parkstraat.

2 Veilig fietsparkeren

Een 2e argument is fietsdiefstal: Fietsen gestald dichtbij, en in het zicht van de eigenaar staan veiliger dan uit het zicht buiten de hekken. Fietsdiefstal is een groot probleem binnen Enschede.
Vele bezoekers van het Volkspark tillen hun fiets over de hekken om deze binnen zicht te parkeren. Fietsstallingen verspreid over het park zijn daarom gewenst, in plaats van enkele stallingen bij de ingangen.

Tegenargument: de overlast van brommers

De Fietsersbond is fel tegenstander van het gebruik van fietspaden en fietsstroken door voertuigen met verbrandingsmotoren, dus alle brommers (de gele en blauwe kentekens), behalve op fietspaden waar dat niet anders kan (zoals langs 80km-wegen buiten de stad).

Bord bij Ingang Vondelpark
Bord bij Ingang Vondelpark

Het verbieden van deze vervuilende voertuigen is voorlopig geen optie, de grote populariteit ervan afremmen met beperken van bewegingsvrijheid wel. De gemeente kan een aantal gebieden en paden afsluiten voor deze categorie voertuigen, zoals onlangs succesvol gebeurde met het Stadserf.

In die lijn ligt het voor de hand dat ook het Volkspark een voetgangersgebied wordt met uitzondering voor fietsers, zoals ook de parken in Amsterdam.

Categorieën