Ingezonden door Paul Rebers

Duurzame Mobiliteit

Bij het aanleggen van infrastructuur is het zaak om ver vooruit te kijken. Daarbij moet men niet alleen rekening houden met de groei autoverkeer of aantallen fietsers. Een toekomstbestendig wegen-netwerk is vooral gericht op duurzame mobiliteit.

De “Parijs-Akkoorden” en andere maatregelen tbv behoud van een leefbare planeet zijn alleen haalbaar als we vol inzetten op energiebesparing, op alle fronten waar nu onnodig veel energie wordt gebruikt. Relatief veel (fossiele) energie is vooral nodig voor de alleen reizende automobilist. Voor meestal 1 persoon wordt een hoeveelheid staal meegesleept van 1000 tot 1500 kg, met een vermogen van 20kW, en een energieverbruik van 100WH per km.

Elektrische auto’s zijn een vooruitgang, maar nog verre van duurzaam. Zelfs als de eigenaar deze in de winter kan opladen met zijn eigen riante PV-installatie, zonder de nodige kolen-stroom, zal alleen al voor de productie van de accu 5 ton CO2 zijn uitgestoten, vergelijkbaar met 40000 km rijden op benzine met 120 gram/km aan CO2. We kunnen een sterke groei verwachten aan echt groene elektriciteit, maar dit zal voorlopig onvoldoende zijn om een klein deel van 10 miljoen elektrische auto’s gelijktijdig op te laden.

Voor echt duurzame mobiliteit moeten we het hebben van voertuigen met veel minder vermogen, minder energie in kWH/km, dus een lagere snelheid, en vooral minder mee te slepen gewicht per persoon. De energie- en CO2-bewuste forens zal vaker kiezen voor kleinere en lichtere alternatieven voor de (elektrische) auto. De energiezuinige toekomst is aan alle vormen van fietsen, ook elektrische en bakfietsen, en andere HPV’s (Human Powered Vehicles). Ook de beruchte speed-pedelecs zijn met 30 tot 35 km/u zeer efficiënt in energiegebruik (10WH/km) vergeleken met de zuinigste automobielen. Velomobielen halen vergelijkbare snelheden zelfs zonder accu of brandstof.

Diverse statistieken geven aan dat men bij woon-werk-verkeer een reistijd prefereert van maximaal 45 minuten, terwijl de werk-afstanden vaak 20km of meer zijn. Met gewone fietsen zijn afstanden veelal beperkt tot 15km. Dit verklaart de groei aan populariteit van snellere fietsen.

Helaas is ons wegennet vrijwel geheel ingericht op langzame tweewielers (tot 20km/u) en snelle automobielen (>50km/u). Voor de forens die duurzaam en redelijk snel (25-35km/u) naar zijn werk wil is er vrijwel geen ruimte, behalve op onze fietssnelweg, de F35. Wie echter vanuit Enschede in een andere richting dan Hengelo of Losser de stad snel wil verlaten, is aangewezen op smalle bochtige fietspaden, waar inhalen lastig of onmogelijk is, dan wel binnenwegen waar die bij iedere passerende automobiel naar de kant of berm wordt gedirigeerd. Wie kiest voor schone lucht op enige afstand van drukke wegen is dikwijls aangewezen op onverharde paden. Dergelijke fietspaden zijn leuk voor recreanten, maar niet voor forensen die enige snelheid prefereren, en zijn vaak onbegaanbaar met meer dan 2 wielen.

Kortom: voor echt duurzame mobiliteit moet er nog veel gebeuren aan onze wegen-infrastructuur. De F35 is een goed begin, deze fietssnelweg moet snel uitgebreid worden naar andere plaatsen in Twente, en natuurlijk toegestaan voor alle lichte fietsen (2- en 3-wielers) zonder verbrandingsmotor. Belangrijk is vooral de breedte van de snelle fietsroutes, zodat snelle fietsers zonder afremmen de andere fietsers kunnen inhalen.

Categorieën

1 response to “Duurzame Mobiliteit

  1. De F35 is een goed initiatief, maar het feit dat de F35 bij station Drienerlo onderbroken wordt en de fietser zich tussen de lopende treinreizigers moet begeven is, mijn inziens, een verbeterpunt.

    Je schrijft: “Kortom: voor echt duurzame mobiliteit moet er nog veel gebeuren aan onze wegen-infrastructuur.”

    Een van de dingen die moet gebeuren, waar de Gemeente Enschede in het kader van Enschede Fietsstad aandacht aan dient te besteden, is de Stroinksweg. Dat is het stuk fietspad tussen de rotonde op de kruising Knalhutteweg/Vlierstraat en de Broekheurnerring. Zie Google Maps https://www.google.nl/maps/place/Stroinksweg,+Enschede/@52.1902963,6.8874512,15z/data=!4m5!3m4!1s0x47b8148ffa5d7a9d:0x567afe49672473d9!8m2!3d52.1918419!4d6.8941567

    Op die plaatsen waar dit fietspad de straten Schabbinklanden en Reerinklanden kruist, dient de fietser voorrang te verlenen aan het verkeer op deze straten. Tevens moeten de fietsers via een smalle verlaagde stoeprand de weg op en af. Is het mogelijk om op deze plekken een verkeersdrempel te maken, waardoor de fietser veel makkelijker door kan rijden en het overige verkeer langzamer gaat. Ik ben over dit fietspad gekomen en bij een zo’n kruising met de straat moest ik een slalompje maken, omdat de verlaagde stoepranden niet tegen over elkaar lagen. Een verkeersdrempel kan dit vergemakkelijken, omdat het beide verlagingen met elkaar verbindt. Tevens is het niet makkelijk om halverwege dit fietspad op het fietspad te komen, omdat de verlaagde stoeprand veel te smal is. Een verkeersdrempel kan ook deze handeling vergemakkelijken. Tenslotte, nog de verlichting van de Stroinksweg. Ik moest in het donker over dit pad en de loop van dit pad was daardoor niet erg duidelijk.

    Kunnen jullie als Fietsersbond dit bij de Gemeente onder de aandacht brengen. Indien gewenst ben ik bereid om daar ter plaatse te laten zien wat ik bedoel.