Motiemarkt

Verbied brommers op Stadserf

Tijdens de motiemarkt op maandag 24 juni in het stadhuis pleit de Fietsersbond voor het verbieden van snorfietsen op het stadserf.

Motiemarkt-brommers

In het verleden is de brommer – met helmplicht – van fietspad naar rijbaan verbannen. De motoren-industrie vond echter een maas in de wet om deze maatregel ongedaan te maken, gebruikmakend van de uitzondering voor ‘snorfietsen’. Deze categorie, was voor fietsen met een kleine hulpmotor, met een begrensde snelheid van 25km/u. Men ging brommers verkopen als ‘snorfiets’ met een snelheidsbegrenzer die de gebruiker eenvoudig verwijdert. Met hoge snelheden en alle vrijheden van fietsers werden deze voertuigen zeer populair, met ernstige luchtvervuiling op fietspaden tot gevolg. Deze snorfietswet – blauwe kentekens – is totaal mislukt, en nu ook overbodig. De oorspronkelijke doelgroep voor ‘snorfietsen’ rijdt inmiddels elektrisch. De landelijke overheid, blijkt niet in staat om deze mislukte categorie uit te faseren, door bijvoorbeeld de verkoop aan banden te leggen. Dus is het aan lokale overheden om hier maatregelen te nemen.

De Motie

Wij willen in fasen de vrijheden van ‘snorfietsen’ beperken, tegelijk met de regels voor brommers, teneinde de populariteit van deze voertuigen te laten afnemen.

Te beginnen met het Stadserf, een voetgangersgebied met uitzondering voor fietsers, waar deze uitzondering voor alleen echte fietsers door onbekendheid niet wordt gerespecteerd. Wij stellen voor om de toegangs-regels voor het Stadserf duidelijk kenbaar te maken als voetgangersgebied waar echte fietsers zijn toegestaan, met bijvoorbeeld onderborden als ‘dus niet brommen’

En het verbod voor alle 2-wielers met verbrandingsmotor in het Stadserf te handhaven

Categorieën