Winkelboulevard Glanerbrug blijft een autostraat

Glanerbrug welkom

Het herontwerp van de Gronausestraat is bijna gereed, bewoners en ondernemers hebben hun zegje mogen doen. De klachten van fietsers, zoals succesvol door Lorette Bosch op de agenda gezet, lijken weer even gestild.

Veel verbeteringen maar geen oplossing voor de ervaren onveiligheid. De winkelboulevard Glanerbrug blijft een autostraat waar fietsers hoogstens getolereerd worden.

De plannen worden op de website van de gemeente met filmpjes ondersteund. De goed-nieuws-show is in volle gang.

Hoewel we als Fietsersbond eerder een analyse hebben gegeven en met de projectleider hebben gesproken was onze inbreng niet gewenst en is dan ook ter zijde geschoven.

Verbeteringen

Uit de werkgroep komt een flink aantal verbeteringen:

  • Een verkeerssluis bij de grens. Deze zal opstoppingen voor het autoverkeer veroorzaken. De wijkwethouder heeft tijdens de online bijeenkomst van 26 mei uitgesproken dat dit prima is, want er zijn genoeg bestaande alternatieven.
  • Het markeren van de deurzone, met als doel dat automobilisten verder van de rijbaan parkeren.
  • Het visueel versmallen van de kruispunten.
  • Meer klinkers en minder asfalt, de weg krijgt daardoor minder de uitstraling van een racebaan.
  • Het verwijderen van de steentjes die een smalle fietssuggestiestrook van 1m breed markeren.
  • Door het verwijderen van de (busvriendeljke) drempels wordt het gebruik van bakfietsen mogelijk en kunnen fietsers ook naast elkaar fietsen.

    We zijn ook blij dat er voor gekozen wordt om het groen te handhaven en niet nog meer ruimte te reserveren voor auto’s.

Glanerbrug winkelboulevard

Onveiligheid blijft

De hoeveelheid auto’s blijft die van een drukke doorgaande weg, zeker niet autoluw. De snelheid van het autoverkeer zal met de opheffing van de bestaande drempels zeker niet minder worden. Omdat er voor gekozen wordt dat de bus er blijft rijden, zijn drempels om de snelheid te verlagen geen optie.

Radicale denkrichtingen als alternatieve route voor auto’s Glanerbrug op B54/N35 (bijvoorbeeld via Gronausestraat – Heidevlinder – Broekheenseweg – Grenzweg – Amsvennweg) het afsluiten voor autoverkeer bij winkels, het opheffen van parkeerplaatsen of het verleggen van de busroute en de Lonnerkerweg, Kerkstraat, Gronausestraat, Aamsveenweg en Haverkampweg fietsvriendelijker maken waren niet bespreekbaar.

Fietsers zullen nog steeds van de weg geduwd worden door automobilisten met haast. De fietsers die het durven roepen we op om, zoals de borden aangeven, wel de rijbaan te gebruiken en je niet weg te laten drukken door de automobilist. Wij verwachten echter dat de hoeveelheid fietsers die voor hun eigen veiligheid voor de stoep kiezen niet zal afnemen.

Mensenstraat

Jammer dat Glanerbrug nu nog niet voor de fiets kiest. Dat zou zowel voor de leefbaarheid van het dorp, bewoners en ondernemers beter zijn. Wel kan dit het begin zijn om na te denken hoe we de winkelboulevard Glanerbrug wel willen inrichten. Willen we deze terug geven aan de mensen?

Voor winkelend publiek zal het mooi zijn als de winkelstraat over de landsgrens heen loopt én dat je langs de Glanerbeek kan flaneren. Voor doorgaand autoverkeer zal de grens afgesloten moeten worden. Maar wat is er nog meer nodig om deze straat weer aantrekkelijk te maken?

Categorieën