Fietsersbond Haaksbergen

20230102 Fietsersbond – Situatie Frankenhuis rotonde (foto)

In mei van dit jaar 2022 is de Fietsersbond Haaksbergen opgericht. Deze afdeling is een onderafdeling van de Fietsersbond Enschede. Onderling is er 1x per maand overleg.

In Enschede is er regelmatig overleg met de gemeente. Het leek voor Haaksbergen ook goed om dit regelmatig met de eigen gemeente te hebben.

Zo is er in oktober een eerste overleg geweest met een verkeerskundige van de gemeente Haaksbergen. Hierin zijn o.a. de volgende punten besproken:

 • In het algemeen is er niet veel mogelijk voor fietsers i.v.m. de huidige financiële situatie van de gemeente. Het gemeentebeleid is het reactief.
  Dit houdt dus in dat als er wegen worden aangepast of bijkomen, de fietspaden, fietssuggestiestroken e.d. worden meegenomen in het ontwerp.
 • Van de gemeente kwam de vraag of er problemen waren met de paaltjes op fietspaden. In Enschede is er al een inventarisatie begonnen.
  In Haaksbergen is hier nog niet mee is begonnen.
 • Er is een vervoersplan in Haaksbergen, deze is echter al 20 jaar oud! Door drukte is deze op de achtergrond geraakt.
 • De gemeente meldt dat men actief blijft met aanpassingen i.v.m. overlast van fietsen. Zo gaat men beoordelen of fietsen problemen geven bij bijv. de nieuwe Basic-Fit.
 • Vraag van de gemeente is of er genoeg fietsenstallingen in Haaksbergen zijn geplaatst. Bij de Fietsersbond zijn geen klachten bekend over problemen. Er is door de gemeente ook nog geen inventarisatie uitgevoerd.
 • Een probleem is de verhoging tussen autoweg en fietsstrook aan de Veldmaterstraat. Eind 2022 is deze verhoging verwijderd.
 • Een ander probleem is de situatie voor fietsers bij de fietsersoversteek van de rotonde Spoorstraat-Stationsstraat naar de Goorsestraat en vervolgens door naar het fietspad langs het Frankenhuis complex. De gemeente vraagt aan de Fietsersbond om een voorstel, men heeft blijkbaar nog geen klachten hierover gehoord.
 • In Enschede heeft men een mooie doorfietsroute, de F35 en naar het zuiden de F18. Men heeft voornemens om de F18 door te trekken via Haaksbergen richting de Achterhoek.
  De gemeente geeft aan dat dit op korte termijn nog niet gerealiseerd wordt, maar aanpassingen op dit traject gaan gestaag verder. Men zal hier in Haaksbergen zo veel mogelijk gebruik gaan maken van bestaande wegen, mede i.v.m. de financiële status van de gemeente.
 • Is er al informatie over het viaduct aan de Koningin Wilhelminastraat? De gemeente geeft aan dat bij een enquête bij buurtbewoners 50% aangaf dat deze moet blijven bestaan, de andere 50% gaf aan dat deze weg mocht. Dit punt staat nog op de lijst van de gemeente.
 • Hoe ziet het er de komende 5 jaar uit voor de fietsers in Haaksbergen? De gemeente geeft aan dat er een aantal grotere projecten op stapel staan, evenals uiteraard regulier beheer. De Fietsersbond zal hiervan op tijd worden geïnformeerd.
  Aanpassingen worden verder altijd via lokale media gemeld en eventueel ook in regionale media.
  Voor de Fietsvisie 2040 geeft de gemeente aan rekening te houden met (o.a.) een maximale snelheid van 30km/h vanaf 2030.

Met de gemeente is afgesproken dat er 2x per jaar overleg zal zijn. In dit overleg zullen punten die hierboven nog niet volledig zijn beantwoord worden meegenomen.

Mochten er leden zijn die problemen kennen met (paaltjes op) fietspaden, dan kunnen deze gemeld worden aan [email protected] of [email protected].

Categorieën